Historie

D’n historije der Magna Concordia

In den beginne was er Vidar jaar 010. Deze bestond uit diverse, unieke en gedreven Heeren en Damesch die bereid waren zich maximaal in te zetten voor de mooiste vereniging die Tilburg kent en ooit zal kennen. Onder deze leden was er een achttal Heeren, waarvan de bijzondere eigenschappen die zij bezitten op onverklaarbare wijze niet werden ontdekt door de oudere Heerendisputen die den Tilburgse Studentenroeivereniging rijk is. Zeer jammer voor de disputen, zeer veelbelovend voor de vereeniging.

Op een koude doch gezellige Hollandsche winteravond te donderdag 25 november 2010, besloten deze Heeren zich te vergaren op een verwarmd terras. Onder het goede genot van groot glas gerstenat, filosofeerden deze Heeren over hun toekomst binnen den TSR. Al vrij snel kwamen zij tot de conclusie dat een actieve houding, vastberaden inzet en maximale onderlinge integratie van onschatbare waarde waren. Een jaarclub was simpelweg geen optie. Zij wilden hun stempel zetten op de rijke geschiedenis van den TSR. Dit betekende maar één ding – het oprichten van een nieuw Heerengenootschap! Dit betekent dat de gedeelde idealen, waarden en normen op gepaste wijze ingevoerd dienden te worden in dit genootschap. De kersverse oprichters van het op dat moment nog naamloze Heerengenootschap besloten meteen iemand aan te stellen die de Heeren hun eerste jaar van hectiek, stress en trots in wist te loodsen. Het besluit was unaniem – de Heer Van Mosselveld mocht zich vanaf dat moment eerste Praeses noemen.

Het belangrijkste aspect van dit genootschap was tevens het meest tijdrovend. Er moest namelijk een naam worden gekozen. Een naam die onze idealen verwoordde, traditiegetrouw aanvoelde en tot in den einde herkenbaar bleef. Door de Nederlandse woorden “maximaal broederschap” naar het Latijn te vertalen, was de naam een feit – vanaf heden is Heerendispuut Magna Concordia niet meer uit Tilburg en Vidar weg te denken.